Cze

12

Nie ulega wątpliwości, że aby móc należycie wykonywać usługi medyczne, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia. Ogromną rolę odgrywa także regularne podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, dzięki czemu będzie można zapewnić pacjentom wysoką jakość usług i odpowiednią ochronę ich zdrowia. Musimy jednak mieć świadomość, że człowiek mimo znakomitego przygotowania może popełniać błędy, a w przypadku lekarzy bardzo często nawet najmniejsza pomyłka może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też lekarze, a także podmioty świadczące usługi medyczne zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej. Jego zakres oraz wysokość precyzyjnie określają zapisy w stosownej ustawie, warto zatem dokładniej przyjrzeć się dobrowolnym ubezpieczeniom OC, których posiadanie może przynieść wiele korzyści i odpowiednio zabezpieczyć interesy ubezpieczonego.

Lekarze posiadają ubezpieczenie OCDobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe jest szczególnie polecane lekarzom oraz pielęgniarkom, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej. Z takiego ubezpieczenia mogą również skorzystać osoby zatrudnione na umowie zlecenie, na etacie, na umowę o wolontariat lub inną umowę cywilno-prawną, zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za różne szkody, jakie zostały wyrządzone pacjentowi w wyniku niewłaściwego wykonywania czynności zawodowych lub zaniechania. Zazwyczaj takie ubezpieczenia zawodowe chronią właściciela polisy w razie wystąpienia błędów w sztuce lekarskiej, śmierci pacjenta będącej wynikiem niewłaściwego leczenia oraz zastosowania niewłaściwej dawki leku. Nie możemy zapominać o różnego rodzaju wyłączeniach, jakie mają miejsce w ubezpieczeniach zawodowych. Znajdziemy wśród nich m.in. szkody wynikające z uszkodzenia kodu DNA, szkody wyrządzone umyślnie, szkody wywołane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, szkody powstałe w wyniku niedotrzymania zaplanowanych terminów konkretnych świadczeń zdrowotnych jak też szkody będące efektem niewłaściwego zabezpieczenia leków lub środków chemicznych. Warto również wiedzieć, że wyłączeniu z ubezpieczenia podlegają szkody, które zostały popełnione w czasie, gdy ubezpieczony nie posiadał uprawnień do wykonywania konkretnych czynności lub był w nich zawieszony. Dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej nie pokrywa także szkód spowodowanych przez osoby trzecie, np. zatrudnione przez ubezpieczonego oraz szkody, których pokrycie zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe.

Mówiąc o dobrowolnych ubezpieczeniach zawodowych lekarzy oraz podmiotów prowadzących usługi medyczne warto wiedzieć, że ubezpieczyciele zwracają uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem konkretnych specjalizacji. Dlatego też dzielą je one na trzy grupy. Najwyższy, trzeci stopień ryzyka wiąże się z takimi specjalizacjami jak: neurochirurgia, anestezjologia, kardiochirurgia, chirurgia, intensywna terapia, położnictwo, ortopedia, ginekologia, chirurgia naczyniowa, urologia oraz chirurgia stomatologiczna i medycyna ratunkowa. W drugiej grupie, o średnim poziomie ryzyka umieszczone zostały takie specjalizacje jak stomatologia dziecięca, periodontologia, medycyna sportowa oraz ortodoncja. Natomiast w pierwszej grupie umieszczone zostały wszystkie inne specjalizacje. Warto wiedzieć, że takie ubezpieczenia OC zawodowe nie posiadają z góry określonej sumy gwarancyjnej (jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych). Ustalana jest ona indywidualnie z klientem, a jej wysokość zostaje precyzyjnie określona w zapisach umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.