Lut

19

Zawodem uznawanym za pokrewnym do zawodu adwokata jest zawód radcy prawnego. Nie jest jednak tak, że są to te same profesje i można zawody te uznawać za tożsame. Podstawową różnicą, która tkwi między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, którą to posiadają radcowie prawni. Warto tu wspomnieć, że od dnia 1 lipca 2015 roku radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, a więc w sprawach karnych i karnoskarbowych, z zastrzeżeniem jednak, że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy. Continued…

Sty

25

OC zawodowe to ubezpieczenie, którego głównym celem jest ochrona interesów przedstawicieli konkretnych zwodów (o tym jakich – poniżej) przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie wyrządzonych podczas praktyki zawodowej szkód; szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz szkód wyrządzonym na mieniu. Ubezpieczyciel, na którego scedowana jest ta odpowiedzialność nie ponosi jednak odpowiedzialności we wszystkich przypadkach zaistnienia szkody. Wykluczeniu bowiem podlegają skutki zdarzeń do jakich doszło na skutek celowanych działań ubezpieczonego, działań zakłócających porządek publiczny, lub jego działań będących skutkiem działania pod wypływem: Continued…

Gru

19

Przepisy określają jednoznacznie – każdy adwokat i radca prawny ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z wykonywaną pracą, zarówno w kwestii odszkodowawczej, jak i dyscyplinarnej. Mając to na uwadze, każdy prawnik powinien dążyć do tego, by świadczyć pomoc prawną swoim klientom z zachowaniem szczególnej staranności, dbając o to, by zapewnić jak najlepszą ochronę interesów klientów, których reprezentują. Continued…

Lis

9

Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy i kiedy zdarzyć może się coś, co zmieni nasze losy na zawsze. Wychodząc z domu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że oto nadszedł ten dzień, który sprawi, że do końca życia będziemy kalekami, bowiem wpadnie w nas rozpędzony samochód naszego sąsiada. Życie jest nieprzewidywalnym pasmem następujących po sobie zdarzeń i trzeba mieć tego świadomość. Continued…